Idete u afriku

Što graditi interijer u etničkom stilu

Prolazeći galeriju

Vodeći naslovi: Dilara Muradova

časopis: N4 (104) 2006

Dizajneri pozivaju sve u Afriku i mogu se razumjeti. U pitanjima optimizma, svjetlosti i slobode izražavanja, Afrikanci su davno bili ispred Europljana.

LEAVE ANSWER